site in:      
Jó Tett Helyébe Jót Várj    25
26 -      Jó Tett Helyébe Jót Várj

(Een) Goede
   TETT
daad
   HELYÉBE
plaats‑zijn‑in 
[JÓ TETT HELYÉBE JÓT VÁRJ;
 Een goede daad wordt beloond]
   JÓT
goed
   VÁRJ
verwacht 
[JÓ TETT HELYÉBE JÓT VÁRJ;
 Een goede daad wordt beloond]
  


Volt
(Er) was
   egyszer
eens
   egy
een
   ember
man
   meg
ook (en)
   a
de ()
   felesége
vrouw‑zijn
(zijn vrouw)
,   és
en
   három
drie
   szép
knappe
   fiuk
zonen
.

A
De
   szülők
ouders
   annyira
in zulke
   szegények
armoede
   voltak
waren
,   hogy
dat
   maguknak
henzelf‑voor
(voor henzelf)
   is
ook
   alig
nauwelijks
   tudtak
konden
   valami
iets
   ennivalót
eetbaars
   előkeríteni
vinden
,   nem
niet ()
   beszélve
gesproken hebbende over
(laat staan)
   a
de ()
   gyerekeikről
kinderen‑hun‑van
(hun kinderen)
.

A
De
   fiúknak
jongens‑aan (jongens) 
[kell , moeten , geeft ‑nak uitgang aan fiúk , jongens]
   ezért
hierom
   útnak
weg‑aan
(op reis)
   kellett
moesten
   indulniuk
te beginnen
   világot
wereld
   látni
te zien
   és
en
   szerencsét
fortuin‑zijn
(hun fortuin)
   próbálni
te proberen
(te vinden)
.