site in:      
Śpiący Rycerze    1314 -      Śpiący Rycerze

ŚPIĄCY
(THE) SLEEPING
   RYCERZE
KNIGHTS
  


Polska
Poland
   od
from
   zawsze
always
   była
was
   krajem
(a) country
   silnych
(of) strong
   i
and
   odważnych
courageous
   rycerzy
knights
.

Stare
Old
   opowieści
tales
   mówią
tell
,   że
that
   najodważniejsi
(the) bravest
   rycerze
knights
   nie
not
   umierają
die
   nigdy
ever
,   tylko
only
   śpią
(they) sleep
   przez
for
   wieki
centuries
   w
in
   jaskini
(a) cave
   pod
under
   Górą
mountain
   Pisaną
Pisana
.

Pewnego
(A) certain
   razu
time
,   w
in
   wiosce
(a) little village
   góralskiej
(of the) mountain
,   nieznajomy
(a) strange
   człowiek
man
   wszedł
came in
   do
to
   kuźni
(a) blacksmith shop
   kowala
(of the) smith
.