site in:      
Bałwanki    2930 -      Bałwanki

BAŁWANKI
SNOWMEN
  


Dzieci
(The) children
   przyglądały
looked at
   się
(the) themselves
   wirującym
swirling
   za
behind
   oknem
(the) window
   płatkom
flakes
   śniegu
(of) snow
.

Wprawdzie
To be sure
   było
(it) was
   bardzo
very
   půźno
late
   i
and
   powinny
(they) ought
   już
already
   spać
to sleep
,   ale
but
   przecież
after all
   padał
(there) fell
   właśnie
(the) very
   pierwszy
first
   śnieg
snow
   tej
this
   zimy
winter
.

I
And
   to
then
   jaki
what kind of
   śnieg
snow
!   Ogromne
Huge
   płatki
flakes
   wirowały
swirled
   leniwie
lazily
   osuwając
descending
   się
themselves
   coraz
more and more
   niżej
lower
   jakby
as if
   nie
not
   fruwały
(they) flew
   w
in
   powietrzu
air
   tylko
only
   tonęły
(they) sunk
   w
in
   wodzie
water
.