site in:      
Justyna    3334 -      Justyna

JUSTYNA
JUSTYNA
  


W
In
   pewnym
(a) certain
   królestwie
kingdom
   żyła
lived
   zamożna
(a) rich
   rodzina
family
;    mama
mom
,   tato
dad
   i
and
   trzy
three
   córki
daughters
.

Wszystkie
All
   były
were
   jednakowo
similarly (equally)
   piękne
beautiful
   i
and
   jednakowo
similarly (equally)
   próżne
vain
.   Dokuczały
(They) teased
   zawsze
always
   swojej
their
   służącej
serving maid
   -   biednej
(a) poor
 
sierotce
orphan
,   którą
whom
   rodzice
(the) parents
   z
with
   litości
pity
   wzięli
took
   do
to
   siebie
themselves
   na
in
   służbę
service
.

Sierotka
(The) orphan
   miała
had
   na
as
   imię
name
   Justyna
Justyna
   i
and
   była
was
   bardzo
very
   brzydka
ugly
.