site in:      
Kopciuszek    4142 -      Kopciuszek

KOPCIUSZEK
CINDERELLA
  


Żadna
None
   z
of
   bajek
(the) fairy‑tales
   całego
(in the) whole
   świata
world
   nie
not
   cieszy
enjoys
   się
itself
   takim
(with) such
   rozgłosem
fame
,   jak
as
   fantastyczna
(the) fantastic
   baśń
story
   Grimma
(of) Grimm
   p
p
.   t
t
.   Kopciuszek
Cinderella
.

Różni
Different (people)
   różnie
differently
   opowiadają
tell
   bajkę
(the) fairy‑tale
,   ale
but
   my
we
   opowiemy
will tell
  
it
   tak
so
,   jak
how
   nam
us
  
it
   kiedyś
once
   opowiadała
told
   poczciwa
kindly
   i
and
   nigdy nie
ever not
   zapomniana
forgotten
   niania
nurse
.

Za
Behind
   górami
(the) mountains
,   za
behind
   lasami
(the) forests
,   a
and
   w
in
   każdym
any
   razie
case
   hen
very far
,   na
in
   dalekim
(the) distant
   wschodzie
sunrise
,   mieszkała
lived
   na
in
   wsi
(a) village
   zamożna
(a) rich
   wdowa
widow
,   mająca
having
   dwie
two
   córki
daughters
   i
and
   pasierbicę
(a) stepdaughter
   Rózię
Rosie
.