site in:      
Smoku Wawelskim    910 -      Smoku Wawelskim

LEGENDA
(THE) LEGEND
   O
ABOUT
   SMOKU
(THE) DRAGON
   WAWELSKIM
WAWEL
  


W
In
   jaskini
(a) cave
   u
at
   podnóża
(the) foot
   Wawelskiej
(of) Wawel
   góry
mountain
   żył sobie
housed itself
   niegdyś
once
   straszny
(a) terrible
   ziejący ogniem
fire breathing
   smok
dragon
.

Smok
Dragon
   ten
this
   poruszał
moved
   sie
itself
   po
over
   całym
all
   kraju
(the) country
   i
and
   robił
did
   co
what
   tylko
just
   chciał
(it) wanted
.

Zjadał
(It) ate
   owce
sheep
   i
and
   bydło
cattle
   i
and
   tak
so
   straszył
frightened
   rolników
(the) farmers
,   że
that
   nie
not
   pozwalali
(they) permitted
   swoim
their
   zwierzętom
animals
   paść się
to graze
   na
on
   polach
(the) fields
   niedaleko
near by
   rzeki
(the) river
   Wisły
Visla
.