site in:      
Den Modiga Klockaren    5
6 -      Den Modiga Klockaren

DEN
THE
   MODIGA
BRAVE
   KLOCKAREN
BELLMAN
  


Det
That (There)
   var
was
   en
one
   gång
time
   en
a
   jätte
giant
   som
that (who)
   hade
had
  
so much
   ont
bother
   av
of
   kyrkklockorna
the church bells
   i
in
   Hålta
Halta
   kyrka
church
.

"Ta
Take
   bort
away
   bjällerkon
bell ringing
!",   skrek
screamed
   han
he
.

En
One
   dag
day
   bestämde
decided
   sig
himself
   jätten
the giant
   för
for
   att
to
  
go
   till
to
   Hålta
Halta
   kyrka
church
   och
and
   säga
say
   till
to
   klockaren
the bellman
   att
that
   han
he
   fick
might
   sluta
stop
   ringa
ringing
.

Strax
Right
   utanför
outside
   kyrkan
the church
   träffade
met
  
also
   jätten
the giant
   klockaren
the bellman
.

"Sluta
Stop
   ringa
ringing
",   sa
said
   jätten
the giant
.