site in:      
Jättens Namn    9
10 -      Jättens Namn

JÄTTENS
THE GIANT'S
   NAMN
NAME
  


Det
That (There)
   var
was
   en
one
   gång
time
   en
a
   snickare
carpenter
   som
that (who)
   var
was
  
so
   fattig
poor
   att
that
   han
he
   inte
not
   hade
had
   varken
neither
   spik
nails
   eller
or
   några
some
   brädor
boards
.   Det
The
   ända
only thing
   han
he
   ägde
owned
   var
was
   en
an
   yxa
axe
.   "Jag
I
   måste
must
   ha
have
   brädor
boards
",   sa
said
   han
he
   och
and
   gick
went
   ut
out
   i
in
   skogen
the forest
   för
for
   att
that (to)
   hugga
chop
   ner
down
   några
some
   träd
trees
.

Han
He
   hann
had time to
   inte
not
   mer
more
   än
than
   sätta
set
   yxan
the axe
   i
in
   det
the
   första
first
   trädet
tree
   förrän
before (when)
   en
a
   dundrande
roaring
   röst
voice
   hördes
was heard
:  

"Vad
What
   gör
do
   du
you
   med
with
   min
my
   skog
forest
?"